Міжнародная канферэнцыя «XIX Спірыдонаўскія чытання»

У Санкт-Пецярбургскім філіяле Універсітэта пракуратуры Расійскай Федэрацыі адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «XIX Спірыдонаўскія чытання».

У навуковым супольнасці стала ўжо традыцыяй прысвячаць навуковыя форумы памяці выбітных навукоўцаў як тэарэтыкаў, так і практыкаў. Адным з такіх мерапрыемстваў стала міжнародная навуковая канферэнцыя «XIX Спірыдонаўскія чытання» на тэму «Юрыдычнае мысленне: класічная і посткласічная парадыгмы», якая адбылася ў Санкт-Пецярбургскім філіяле Універсітэта пракуратуры Расійскай Федэрацыі. Канферэнцыя была прысвечана творчасці выбітнага тэарэтыка права і крыміналогіі Льва Спірыдонава, які распрацаваў канцэпцыю дыялектычнай сацыялогіі права.

Акадэмію МУС Рэспублікі Беларусь прадстаўляў начальнік кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права кандыдат юрыдычных навук, дацэнт палкоўнік міліцыі Вадзім Паўлаў. Вучоны падрыхтаваў даклад «Асаблівасці юрыдычнага мыслення ў сувязі з развіццём тэхнікі ў постсучасным свеце», які быў з цікавасцю сустрэты ўдзельнікамі канферэнцыі і выклікаў жывую дыскусію па змесце заяўленай праблемы.

Па выніках праведзенай канферэнцыі будзе выдадзены зборнік навуковых прац.


ГIГС Акадэмii МУС

Навiны