Міжнародная канферэнцыя «Класічная і посткласічная метадалогія юрыдычнай навукі»

У Акадэміі МУС 3-4 мая адбудзецца V Міжнародная навуковая канферэнцыя «Класічная і посткласічная метадалогія юрыдычнай навукі» на тэму: «Чалавек і права: праблема каштоўнасных падстаў прававога рэгулявання». Арганізатарамі выступаюць кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, кафедра крымінальнага права і крыміналогіі.

Інфармацыйны ліст